Loading Events

2024 WORLD GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

October 12, 2024

2024 WORLD GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

WORLD GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

Regulations (English):

I. OBJECTIVE AND TASKS

To promote grappling and to improve athletes skills.

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

The competition takes place on 12 October 2024  at 11:00 in Zemaites str. 6, Vilnius, Lithuania.

Arrival of participants, registration – weight – in 12 October 2024 between 9:00 and 10:00.

After the weighing time, the participants will not be weighed!

Athletes must present a valid identity document.

The competition begins at 11.00.

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION

Competitions are individual and teams , the number of participants is unlimited

IV. HOLDING  THE COMPETITION

The judge panel approved by IGF holds the competition.

V. RULES

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. AWARDS

The winners and the prize winners will be awarded with medals.

Winners and prize-winners of individual competitions are awarded with medals of the appropriate degree. Absolute winners – belts.

VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

The fee for participant’s licence for one discipline: 60 Eur.

Participant fee for one discipline:

Very early registration until September 30  –  40 euros,

Normal registration from October 1 to 6  –  50 euros.

late registration from October 7 to 10 – 60 euros.

The fee is paid in the registration system ( https://smoothcomp.com ) by credit card or in the bank account of the Lithuanian Grappling Federation:

Lietuvos graplingo federacija

Bank: Luminor Bank AS

Bank account IBAN: LT264010051001970289

SWIFT: AGBLLT2X

(In the designation we write: Participant fee, discipline (Gi ; NoGi ) participant’s name and surname)

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

Registration shall be approved upon payment of the fee. 

BEGINNERS athletes who have – BJJ white belt; Judo – white to green belt; IGF – white to green belt or athletes who have been practicing any wrestling sport for not more than 2 years!

VIII. REGISTRATION

The number of participants is unlimited.

Registration  www.smoothcomp.com until 10 October 2024 at 24.00 h (Time of Lithuania)

Athletes who have not registered in advance and/or paid the participation fee will not be registered for the competition on the day of the competition.

If during the weigh-in the athlete exceeds the weight in which he registered for the competition, he will be promoted to a higher weight category only after paying an additional fee of 10 euros, otherwise a defeat will be counted!

The paid participation fee is non-refundable

Information by e-mail:  lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com

Kestutis Smirnovas (Viber, WhatsApp),  +370 64561005

Nuostatai (Lietuviškai):

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2024 m. spalio 12 d. Vilniaus lengvosios atletiko manieže ( Žemaitės g. 6, Vilnius 

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val. (Turi pateikti oficialų  asmens dokumentą).

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai sveriami  nebus!

Varžybų pradžia 11.00 val.

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje!

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės ir komandinės, dalyvių skaičius neribojamas.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles:  http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. APDOVANOJIMAS

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Absoliučios kategorijos nugalėtojai – čempionų diržais

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio mokestis vienai disciplinai :

labai ankstyva registracija iki rugsėjo 30 d. 40 eurų,

normali registracija nuo spalio 1 iki 6 d. 50 eurų.

vėlyva registracija nuo spalio 7 iki 10 d. – 60 eurų.

Mokestis mokamas  registracijos sistemoje ( https://smoothcomp.com ) kreditine kortele arba į Lietuvos graplingo federacijos banko sąskaitą: Bankas:  Luminor Bank AS;  Banko sąskaita: LT264010051001970289; SWIFT: AGBLLT2X

(Paskirtyje rašome: Dalyvio mokestis, disciplina (Gi; NoGi ), dalyvio vardas ir pavardė).

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VIII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  https://smoothcomp.com iki 2024 m. spalio mėn. 10 d. 24.00 val.

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus registruojami.

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršija svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atvejų bus užskaitytas pralaimėjimas!

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

Informacija: E-mail: lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com , tel. Nr. +370 64561005 (Kęstutis Smirnovas)

PRADEDANTIEJI, kurie turi – BJJ baltą;  Dziudo – nuo balto iki žalio diržo; IGF nuo balto iki žalio diržo; arba sportininkai, kurie sportuoja bet kurią imtynių sporto šaką ne daugiau kaip 2 metus !

Share This Event

12496921
DD
DAYS
HH
HOURS
MM
MIN
SS
SEC

Details

Date:
Saturday, October 12
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://smoothcomp.com/en/event/15808

Venue

Vilniaus lengvosios atletikos maniežas
Žemaitės g. 6
Vilnius, Lithuania
+ Google Map