Loading Events

LITHUANIA OPEN GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

December 02, 2023

LITHUANIA OPEN GRAPPLING GI and NOGI CHAMPIONSHIP

LITHUANIA OPEN GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

Regulations (English):

I. OBJECTIVE AND TASKS

To promote grappling and to improve athletes skills.

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

The competition takes place on 2 December 2023 at 11:00 in Kaunas str. 117, MarijampleLithuania.

Arrival of participants, registration – weight – in 2 December between 9:00 and 10:00.

Athletes must present a valid identity document.

The competition begins at 11.00.

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION

Competition is personal, the number of participants is unlimited.

IV. HOLDING  THE COMPETITION

The judge panel approved by IGF holds the competition.

V. RULES

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. AWARDS

The winners and the prize winners will be awarded with medals.

VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

The fee for participant’s licence for one discipline: 20 Eur.

Registration shall be approved upon payment of the fee. 

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

VII. REGISTRATION

The number of participants is unlimited.

Registration through www.smoothcomp.com until 30 November 2023 at 23.59 h

Athletes who have not registered in advance and/or paid the participation fee will not be registered for the competition on the day of the competition.

If during the weigh-in the athlete exceeds the weight in which he registered for the competition, he will be promoted to a higher weight category only after paying an additional fee of 10 euros, otherwise a defeat will be counted!

The paid participation fee is non-refundable.

Information by e-mail:   lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com

Tel. No +370 681 76762 (Viber, WhatsApp),  +370 64561005

Nuostatai (Lietuviškai):

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2023 m. gruodžio 2 d. 11 val. Kauno g. 117, Marijampolė, Lietuva

Dalyvių svėrimas prasideda nuo 9.00 val. iki 10.00 val.

Sportininkai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai registruojami nebus!

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje!

Varžybų pradžia 11.00 val.

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės, dalyvių skaičius neribojamas.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles:  http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. APDOVANOJIMAS

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais.

Komandos – taurėmis.

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio registracijos mokestis vienai disciplinai: 20 eurų.

Dalyvavimas patvirtinamas tik sumokėjus registracijos mokestį.

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  www.smoothcomp.com iki 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. 23.59 val. Lietuvos laiku

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus registruojami.

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršija  svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atveju bus užskaitytas pralaimėjimas!

Sumokėtas dalyvio mokestis negražinamas

Informacija E-mail:  lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com, Tel. Nr. Arnoldas Lukošiūnas +370 681 76762 (Viber, WhatsApp), Kęstutis Smirnovas  Tel. Nr. +370 64561005

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Date:
December 2, 2023
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://smoothcomp.com/en/event/13176

Venue

Marijampoles profesinio rengimo centras
Kauno g. 117
Marijampolė, Lithuania
+ Google Map