Loading Events

LITHUANIAN OPEN GRAPPLING GI/NOGI CUP CHAMPIONSHIPS

February 24, 2024

LITHUANIA OPEN GRAPPLING GI AND NOGI CHAMPIONSHIP

Regulations (English):

I. OBJECTIVE AND TASKS

To promote grappling and to improve athletes skills.

II. PLACE AND TIME OF THE COMPETITION

The competition takes place on 24 February 2024  at 11:00 in Liepu al. 4, Panevezys, Lithuania.

Arrival of participants, registration – weight – in 24 February between 9:00 and 10:00.

After the weighing time, the participants will not be weighed!

Athletes must present a valid identity document.

The competition begins at 11.00.

III. PARTICIPANTS AND PROGRAMME OF THE COMPETITION

Competitions are individual and teams , the number of participants is unlimited

IV. HOLDING  THE COMPETITION

The judge panel approved by IGF holds the competition.

V. RULES

IGF competitions follow the competition system adopted by IGF. http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. AWARDS

The winners and the prize winners will be awarded with medals.

Winners and prize-winners of individual competitions are awarded with medals of the appropriate degree.

Team winners are awarded in three age groups, Group I – girls; Group II – U9, U11, U13, U15 boys, Group III – U17, adult men and masters men, three clubs with the most points – cups.

Points for the team are given by each participant (1 point) and athletes who took I-III places, the results of both disciplines are calculated together: (I p. – 7 points; II p. – 5 points; III p. – 3 points). If one athlete remains in the weight category and/or the athlete does not have a single fight, his points as a prize winner are not included in the team’s overall result.

VII. CONDITIONS OF ACCEPTANCE

The fee for participant’s licence for one discipline: 20 Eur.

Participant fee for one discipline:

Very early registration until February 11  –  15 euros,

registration from February 12 to 18  –  20 euros.

late registration from February 19 to 22 – 25 euros.

The fee is paid in the registration system ( https://smoothcomp.com ) by credit card or in the bank account of the Lithuanian Grappling Federation:

Lietuvos graplingo federacija

Bank: Luminor Bank AS

Bank account IBAN: LT264010051001970289

SWIFT: AGBLLT2X

(In the designation we write: Participant fee, discipline (Gi ; NoGi ) participant’s name and surname)

Travel expenses for athletes and coaches shall be paid by the sending organization.

Sending organization and coach are responsible for competition participants’ health and security.

We recommend having a health insurance for participants of the competition.

Registration shall be approved upon payment of the fee. 

BEGINNERS athletes who have – BJJ white belt; Judo – white to green belt; IGF – white to green belt or athletes who have been practicing any wrestling sport for not more than 2 years!

VIII. REGISTRATION

The number of participants is unlimited.

Registration  www.smoothcomp.com until 22 February  2024 at 24.00 h (Time of Lithuania)

Athletes who have not registered in advance and/or paid the participation fee will not be registered for the competition on the day of the competition.

If during the weigh-in the athlete exceeds the weight in which he registered for the competition, he will be promoted to a higher weight category only after paying an additional fee of 10 euros, otherwise a defeat will be counted!

The paid participation fee is non-refundable

Information by e-mail:  lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com

Kestutis Smirnovas (Viber, WhatsApp),  +370 64561005

Nuostatai (Lietuviškai):

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti Grappling sportą ir tobulinti sportininkų meistriškumą.

II. VARŽYBŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

Varžybos vyks 2024 m. vasario 24 d Panevėžio Lengvosios atletikos manieže (Liepų al. 4, Panevėžys.) 

Dalyvių svėrimas nuo 9.00 iki 10.00 val. (Turi pateikti oficialų  asmens dokumentą).

Pasibaigus svėrimo laikui, dalyviai sveriami  nebus!

Varžybų pradžia 11.00 val.

Visi sportininkai privalo dalyvauti varžybų atidarymo ceremonijoje!

III. VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

Varžybos asmeninės ir komandinės, dalyvių skaičius neribojamas.

IV. VARŽYBŲ VADOVAVIMAS

Varžyboms vadovauja LGF patvirtinta teisėjų kolegija.

V. TAISYKLĖS

Varžybos vyks pagal IGF patvirtintas taisykles:  http://www.grapplingfederation.com/rules

VI. APDOVANOJIMAS

Asmeninių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.

Komandos nugalėtojos apdovanojamos trijose amžiaus grupėse, I grupė – mergaitės ir merginos; II grupė – U9, U11, U13, U15  berniukai, III grupė – U17, suaugę vyrai ir veteranai vyrai, trys klubai surinkę daugiausia taškų –taurėmis.

Taškus komandai duoda kiekvienas dalyvis (1 tšk.) ir sportininkai užėmę I-III vietas, skaičiuojami abiejų disciplinų rezultatai kartu:  (I v. – 7 tšk.; II v. – 5 tšk.;  III v. – 3 tšk.). Jeigu svorio kategorijoje lieka vienas sportininkas ir/ar sportininkas neturi nei vienos kovos jo kaip prizininko taškai neįtraukiami į komandos bendrą rezultatą.

VII. PRIĖMIMO SĄLYGOS

Dalyvio mokestis vienai disciplinai :

labai ankstyva registracija iki vasario 11 d. 15 eurų,

registracija nuo vasario 12 iki 18 d20 eurų.

vėlyva registracija nuo vasario 19 iki 22 d. – 25 eurų.

Mokestis mokamas  registracijos sistemoje ( https://smoothcomp.com ) kreditine kortele arba į Lietuvos graplingo federacijos banko sąskaitą: Bankas:  Luminor Bank AS;  Banko sąskaita: LT264010051001970289; SWIFT: AGBLLT2X

(Paskirtyje rašome: Dalyvio mokestis, disciplina (Gi; NoGi ), dalyvio vardas ir pavardė).

Kelionės išlaidas sportininkams, treneriams apmoka komandiruojanti organizacija.

Už varžybų dalyvių sveikatą ir saugumą atsako komandiruojanti organizacija ir treneris.

Rekomenduojame varžybų dalyviams turėti sveikatos draudimą.

VIII. REGISTRACIJA

Dalyvių skaičius neribojamas. Registracija  https://smoothcomp.com iki 2024 m. vasario mėn. 22 d. 24.00 val.

Sportininkai neužsiregistravę iš anksto ir/ar nesumokėję dalyvio mokesčio, varžybų dieną į varžybas nebus registruojami.

Jeigu sportininkas svėrimo metu viršija svorį, kuriame registravosi į varžybas, į aukštesnę svorio kategoriją bus keliamas tik sumokėjęs 10-ies eurų papildomą mokestį, priešingu atvejų bus užskaitytas pralaimėjimas!

Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas. 

Informacija: E-mail: lietuvosgrapplingfederacija@gmail.com , tel. Nr. +370 64561005 (Kęstutis Smirnovas)

PRADEDANTIEJI, kurie turi – BJJ baltą;  Dziudo – nuo balto iki žalio diržo; IGF nuo balto iki žalio diržo; arba sportininkai, kurie sportuoja bet kurią imtynių sporto šaką ne daugiau kaip 2 metus !

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Date:
Saturday, February 24
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://smoothcomp.com/en/event/14617

Venue

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras
Liepų al. 4
Panevėžys, Lithuania
+ Google Map