Loading Events

XVIII Puchar Polski ADCC

December 09, 2023

XVIII Puchar Polski ADCC

MIEJSCE ZAWODÓW: OSiR Włochy, ul. Gładka 18, Warszawa

TERMIN ZAWODÓW: 9 grudnia 2023

DANE KONTAKTOWE: submissionmp@gmail.com

ORGANIZATOR: Flow Events

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wysłanie zgłoszenia w terminie do 03.12.2023 do godziny 23:59.
 2. Wpłacenie na konto opłaty startowej:
  • 100 zł – od 30.10.2023 do 19.11.2023
  • 150 zł – od 20.11.2023 do 26.11.2023
  • 200 zł – od 27.11.2023 do 03.12.2023
 3. Posiadanie aktualnego orzeczenia od lekarza medycyny sportu, zezwalającego na uczestnictwo w rywalizacji sportowej na zawodach BJJ.
 4. Aktualne ubezpieczenie NNW obejmującego uczestnictwo w zawodach sportów walki.
 5. W przypadku nieletnich – pisemna zgoda rodziców
 6. Pomyślne przejście weryfikacji przedstartowej

REJESTRACJA:

 1. Zgłoszenia prosimy składać w panelu rejestracyjnym https://panel-rejestracyjny.pl
 2. Opłatę startową należy wpłacić na konto organizatora w tytule wpisując imię i nazwisko, nazwę klubu oraz kategorię, w której zgłoszony jest dany zawodnik Przykład: Imię Nazwisko, Nazwa Klubu, kategoria rywalizacji UWAGA! W przypadku opłat grupowych, dane każdego zawodnika muszą być wymienione. W tym wypadku należy wysłać maila na adres submissionmp@gmail.com i podać powyższe dane każdego zawodnika.
 3. Istnieje możliwość startu w dwóch kategoriach wiekowych.
  • Master I może startować również w Adultach
  • Master II może startować również w Adultach
  • Junior może startować również w Adultach UWAGA! Start w dwóch kategoriach Master jest zabroniony. W przypadku startu w dwóch kategoriach należy uiścić opłatę za każdą z nich.
 4. Dane do przelewu:

Puchar Polski ADCC

nr konta:

21 1140 2004 0000 3802 8403 0143

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

Oficjalny harmonogram zostanie podany po zamknięciu zgłoszeń (po 03.12.2023)

ZASADY: XIX Mistrzostwa Polski ADCC odbędą się na zasadach ADCC. Zasady dostępne są na stronie adcombat.com

KATEGORIE RYWALIZACJI:

Adulto – 18+ (roczniki 2005 i starsi)

 1. Początkujący – do dwóch lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg
 2. Średniozaawansowani – od 2 do 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg
 3. Zaawansowani – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg
 4. PRO – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60 kg, -65 kg, -70 kg, -76 kg, -83 kg, -91 kg, -100 kg, +100 kg

Masters 1 – 35+ (roczniki 1988 i starsi)

 1. Masters 1 początkujący – do 2 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 2. Masters 1 średniozaawansowani – od 2 do 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 3. Masters 1 zaawansowani – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 4. Masters 1 PRO – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg

Masters 2 – 40+ (roczniki 1983 i starsi)

 1. Masters 2 początkujący – do 2 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 2. Masters 2 średniozaawansowani – od 2 do 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 3. Masters 2 zaawansowani – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg
 4. Masters 2 PRO – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -65.9kg, -76.9kg, -87.9kg, -98.9kg and +99kg

Adulto Kobiety – 18+ (roczniki 2005 i starsze)

 1. Kobiety początkujące – do 2 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
 2. Kobiety średniozaawansowane – od 2 do 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg
 3. Kobiety PRO – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych. Pełne zasady ADCC. -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70kg

Masters Kobiety – 35+ (roczniki roczniki 1987 i starsze)

 1. Kobiety Masters początkujące – do 2 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60kg, +60kg
 2. Kobiety Maseters średniozaawansowane – od 2 do 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60kg, +60kg
 3. Kobiety Masters PRO – powyżej 4 lat stażu treningowego w sportach chwytanych -60kg, +60kg

Juniorzy

 1. Juniorzy młodsi (13 – 14 lat) – roczniki 2009 – 2010 -36kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
 2. Juniorzy (15 – 17 lat) – roczniki 2006 – 2008 -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg

Juniorki

 1. Juniorki młodsze (13 – 14 lat) – roczniki 2009 – 2010 -36kg, -40kg, -45kg, -50kg, – 55kg, +55kg
 2. Juniorki (15 – 17 lat) – roczniki 2006 – 2008 -40kg, -45kg, -50kg, – 55kg, -60kg, +60kg

UWAGA!! Jeśli otrzymamy informację, że zawodnik został zgłoszony do zbyt niskiej kategorii zaawansowania, zostanie on zdyskwalifikowany. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi przykładami: Za sporty chwytane uznajemy: Judo, Zapasy, Sambo, MMA, Catch Wrestling, BJJ, Luta Livre itd. Apelujemy o sportową ambicję i chęć rywalizacji z zawodnikami o podobnym stażu treningowym!

CZAS WALKI:

Początkujący

Rundy kwalifikacyjne – 5:00 min (pierwsze 2:30 min bez puntów, drugie 2:30 min z punktami, 2:30 min dogrywki w przypadku remisu) Finały – 6 min (pierwsze 3 min bez punktów, drugie 3 min z punktami, 3 min dogrywki w przypadku remisu

Średniozaawansowani, Zaawansowani i PRO

Rundy kwalifikacyjne – 6:00 min (pierwsze 3:00 min bez punktów, drugie 3:00 min z punktami, 3:00 min dogrywki w przypadku remisu) Finały – 8:00 min (pierwsze 4:00 min bez punktów, drugie 4:00 min z punktami, 4:00 min dogrywki w przypadku remisu)

WERYFIKACJA PRZEDSTARTOWA: Każdy zawodnik musi pomyślnie przejść weryfikację przed rozpoczęciem walk. Weryfikacja będzie odbywała się w punkcie weryfikacyjnym, odpowiednio oznaczonym i widocznym dla wszystkich zawodników. Do weryfikacji będzie można przystąpić nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem kategorii. Aby pomyślnie przejść weryfikację należy:

 1. Zmieścić się, w zadeklarowanym w trakcie rejestracji, limicie wagowym. Uwaga:
  • ważenie zawodników odbywa się w stroju startowym lub w bieliźnie
  • przekroczenie limitu wagowego spowoduje natychmiastową dyskwalifikację
  • organizator nie przewiduje tolerancji wagowej
 2. Okazać komplet dokumentów:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza sportowego zezwalające na uczestnictwo w zawodach sportowych (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą zawodów)
  • aktualne ubezpieczenie NNW obejmujące uczestnictwo w zawodach sportów walki
  • pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach dla dorosłych – w przypadku zawodników nieletnich.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 1. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami
 2. Wyniki trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii liczą się do punktacji drużynowej
 3. Do klasyfikacji drużynowej liczone są wszystkie rozgrywane kategorie, poza kategoriami Absoluto.
 4. Przyznawane są następujące punkty:
  • 1 miejsce – 5 punktów
  • 2 miejsce – 3 punkty
  • 3 miejsce – 1 punkt
 5. Rozstrzyganie sytuacji remisowych
  • jeżeli jest remis w punktacji drużynowej o zwycięstwie decyduje większa ilość złotych medali
  • jeżeli ilość złotych medali jest taka sama, decyduje ilość srebrnych medali
  • jeżeli ilość srebrnych medali jest taka sama, decyduje ilość brązowych medali
  • jeżeli nadal jest remis, zwycięzca zostanie określony losowo (rzut monetą).
 6. W poniższych wypadkach punkty do klasyfikacji drużynowej nie będą przyznawane:
  • gdy w kategorii zgłoszona jest tylko jedna osoba
  • gdy w kategorii zgłoszone są tylko osoby z jednego klubu
  • jeżeli zawodnik został zdyskwalifikowany karą dyscyplinarną
 7. Punktacja drużynowa liczona jest na podstawie zgłoszenia zawodnika do odpowiedniej drużyny w panelu rejestracyjnym. Przy liczeniu „drużynówki” organizator nie łączy „różnych” drużyn. Prosimy o przypilnowanie trenerów aby zawodnicy dokonali poprawnego zgłoszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Harmonogram zawodów i drabinki zostaną opublikowane po zamknięciu zgłoszeń (po 03.12.2023)
 2. W przypadku gdy zawodnik jest sam w kategorii, otrzyma medal i dyplom, pod warunkiem pozytywnego przejścia weryfikacji (patrz punkt WERYFIKACJA PRZEDSTARTOWA)
 3. Jeżeli po zamknięciu rejestracji zawodnik będący sam w kategorii będzie chciał przenieść się do innej kategorii, będzie miał taką możliwość w przeciągu 24 godzin – do 04.12.2023 do godz. 23:59. W tym celu należy wysłać maila na adres submissionmp@gmail.com, podać dane zawodnika oraz kategorię do której chce być przepisany.
 4. W przypadku gdy zawodnik nie zmieści się w zadeklarowanym limicie wagowym, nie zostanie dopuszczony do walki
 5. W przypadku gdy zawodnik nie dostarczy do weryfikacji orzeczenia lekarskiego, aktualnego ubezpieczenia NNW lub pisemnej zgody rodziców (w przypadku zawodników niepełnoletnich), nie zostanie dopuszczony do walki
 6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 7. Zmiana kategorii po zakończeniu rejestracji nie jest możliwa
 8. Dopisanie się do drabinek po zakończeniu rejestracji nie jest możliwe
 9. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z oświadczeniem, że zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadom ryzyka jakie niesie za sobą start na zawodach
 10. Rejestracja na zawody jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo z turnieju.

Dane kontaktowe: e-mail: Submissionmp@gmail.com

Share This Event

 • This event has passed.

Details

Date:
December 9, 2023
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://panel-rejestracyjny.pl/en/events/287-xviii-puchar-polski-adcc

Venue

OSiR Włochy
Gładka 18
Warsaw, Poland
+ Google Map