Loading Events

SERBIAN GI & NOGI CHALLENGE VOL 3

April 07, 2024

Serbian GI & NOGI challenge VOL 3

OTVORENO PRVENSTVO ZA SVE DRŽAVE I NACIJE – SVI POJASEVI – DECA, MLADI, AMATERI, PROFESIONALCI I MASTERI

________________________________________________________________________________________

KOTIZACIJA

Iznos: 20 EUR (deca i mladi) / 30 EUR (amateri, profesionalci i masteri) za jednu diviziju (GI ili NOGI)

Cena za GI i NOGI: 30 EUR (deca i mladi) / 40 EUR (amateri, profesionalci i masteri)*

Napomena: Cena je umanjena za obe divizije (GI i NOGI).

Plaćanje kotizacije se vrši na merenju dan pre ili na dan takmičenja.

PAŽNJA!

Takmičar/ka može da promeni svoju težinsku kategoriju na merenju dan pre takmičenja, ali na sam dan takmičenja, takmičar/ka neće biti u mogućnosti da promeni težinsku kategoriju i u slučaju veće kilaže biće automatski diskvalifikovan/a.

Nema apsolutnih kategorija.

Organizator zadržava pravo spajanja starosnih i težinskih kategorija po AJP pravilniku.

NAGRADE

Nagrade će uskoro biti objavljene!

Obezbeđeno je osveženje i okrepljenje za sve takmičare.

________________________________________________________________________________________

POJASEVI I STAROSNE DIVIZIJE ZA OTVORENO PRVENSTVO SRBIJE GI & NOGI

MUŠKARCI:

Godina rođenja / Divizja / Pojas

2019 i 2020 / Deca 1 / Beli, Sivi

2017 i 2018 / Deca 2 / Beli, Sivi, Žuti

2015 i 2016 / Deca 3 / Beli, Sivi, Žuti

2013 i 2014 / Mlađa deca / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti

2011 i 2012 / Juniori / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti, Zeleni

2009 i 2010 / Tinejdžeri / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti, Zeleni

2007 i 2008 / Mladi / Beli, Plavi, Ljubičasti

2006 i pre / Amateri / Beli, Plavi

2008 i pre / Profesionalci / Ljubičasti

2006 i pre / Profesionalci / Braon, Crni

1994 i pre / Master 1 / Beli, Plavi, Ljubičasti, Braon, Crni

1988 i pre / Master 2 / Beli, Plavi, Ljubičasti, Braon, Crni

ŽENE:

Godina rođenja / Divizija / Pojas

2019 i 2020 / Deca 1 / Beli, Sivi

2017 i 2018 / Deca 2 / Beli, Sivi, Žuti

2015 i 2016 / Deca 3 / Beli, Sivi, Žuti

2013 i 2014 / Mlađa deca / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti

2011 i 2012 / Juniori / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti, Zeleni

2009 i 2010 / Tinejdžeri / Beli, Sivi, Žuti, Narandžasti, Zeleni

2007 i 2008 / Mladi / Beli, Plavi, Ljubičasti

2006 i pre / Amateri / Beli, Plavi

2008 i pre / Profesionalci / Ljubičasti

2006 i pre / Profesionalci / Braon, Crni

________________________________________________________________________________________

DIVIZIJE I REGULATIVA

Za više informacija o AJP divizijama: Pritisnite ovde >>

AJP takmičarska regulativa: Pritisnite ovde >>

AJP knjiga pravila: Pritisnite ovde >>

________________________________________________________________________________________

RASPORED MERENJA

Napomena: Tolerancija za dečije kategorije je 300gr, a za odrasle 600gr!

Radi bolje organizacije omogućili smo dva termina za merenje:

MERENJE PRE TAKMIČENJA (jedan dan ranije)

Datum: Subota, 6. april 2024

Lokacija: Sky fitness, Cvije Kukolja 156, Nova Pazova

Vreme: 19:00h – 21:00h

MERENJE NA DAN TAKMIČENJA

Datum: Nedelja, 7. april 2024

Lokacija: Hala Park, Ćirila i Metodija 9-11, Stara Pazova

Vreme:

08:00h – 09:00h (Deca i mladi)

10:00h – 11:00h (Amateri, profesionalci i masteri)

RASPORED BORBI

Borbe dece i mladih počinju u 09:30h

Borbe amatera, profesionalaca i mastera počinju u 11:30h

________________________________________________________________________________________

OPEN TO ALL NATIONALITIES – ALL BELTS – KIDS, YOUTHS, AMATEURS, PROFESSIONALS AND MASTERS

________________________________________________________________________________________

REGISTRATION FEES

Normal: 20 EUR (Kids & Youths) / 30 EUR (Amateurs, Professionals & Masters) for one division (GI or NOGI)

Price for GI & NOGI: 30 EUR (Kids & Youth) / 40 EUR (Amateurs, Professionals & Masters)*

Note: Discounted price package for registration in NOGI and GI divisions.

Payment of fees will be at the weight check desk before and on the competition day.

ATTENTION!

The competitor is able to change his weight category the day before the competition at the weight-ins, but on the day of the competition, the competitor won’t be able to change his weight category and will be automatically disqualified without a refund.

There are no absolute categories.

The organizer reserves the right to merge age and weight categories according to the AJP regulations.

PRIZES

The prizes will be announced soon!

Refreshment is provided for all competitors.

________________________________________________________________________________________

BELT AND AGE DIVISIONS FOR SERBIAN GI & NOGI CHALLENGE

MEN’S:

Year of Birth / Division / Belt

2019 and 2020 / Kids 1 / White, Grey

2017 and 2018 / Kids 2 / White, Grey, Yellow

2015 and 2016 / Kids 3 / White, Grey, Yellow

2013 and 2014 / Infant / White, Grey, Yellow, Orange

2011 and 2012 / Junior / White, Grey, Yellow, Orange, Green

2009 and 2010 / Teen / White, Grey, Yellow, Orange, Green

2007 and 2008 / Youth / White, Blue, Purple

2006 and before / Amateur / White, Blue

2008 and before / Professional / Purple

2006 and before / Professional / Brown, Black

1994 and before / Master 1 / White, Blue, Purple, Brown, Black

1988 and before / Master 2 / White, Blue, Purple, Brown, Black

WOMEN’S:

Year of Birth / Division / Belt

2019 and 2020 / Kids 1 / White, Grey

2017 and 2018 / Kids 2 / White, Grey, Yellow

2015 and 2016 / Kids 3 / White, Grey, Yellow

2013 and 2014 / Infant / White, Grey, Yellow, Orange

2011 and 2012 / Junior / White, Grey, Yellow, Orange, Green

2009 and 2010 / Teen / White, Grey, Yellow, Orange, Green

2007 and 2008 / Youth / White, Blue, Purple

2006 and before / Amateur / White, Blue

2008 and before / Professional / Purple

2006 and before / Professional / Brown, Black

________________________________________________________________________________________

DIVISIONS & REGULATIONS

For all information about AJP Divisions: Click Here >>

AJP Competition Regulations: Click Here >>

AJP Rule book: Click Here >>

________________________________________________________________________________________

WEIGH-IN SCHEDULE

Notice: Weight tolerance for kids, infants, teens, and youth division is 300gr and for adults 600gr!

For your convenience you have two options for weigh-in times:

PRE-DATE WEIGH IN (one day before)

Date: Saturday, April 6th 2024

Place: Sky fitness, Cvije Kukolja 156, Nova Pazova

Time:  19:00h – 21:00h

ON DATE WEIGH IN

Date: Sunday, April 7th 2024

Place: Hall “Park”, Cirila i Metodija 9-11, Stara Pazova

Time:

08:00h – 09:00h (Kids & youths)

10:00h – 11:00h (Amateurs, professionals & masters)

FIGHT SCHEDULE

Kids & youths categories start at 09:30h

Amateurs, professionals & masters categories start at 11:30h

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Date:
Sunday, April 7
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://smoothcomp.com/en/event/15323

Venue

Hala Park
Stara Pazova, Serbia + Google Map